Algemene Voorwaarden Eleyoga:

Eigen risico en aansprakelijkheid
* Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Eleyoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
* Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
* Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Eleyoga door te geven.
* Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
* Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales.
* Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Lidmaatschap en betaling
* Je kunt vrijblijvend 1 proefles volgen. De kosten van een proefles is 10 euro, mocht je binnen diezelfde maand nog beslissen om een abonnement aan te schaffen is deze gratis.
* Als je een proefles wilt volgen, graag van te voren contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
* Bij een strippenkaart wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven.
* In geval van ziekte of vakantie kun je de les binnen dezelfde maand inhalen, na deze maand vervalt je recht op inhalen.
* Bij Eleyoga kan jij jezelf voor een yogales aanmelden of afmelden. Dit kan kosteloos tot 2 uur voor aanvang les. Mocht je je niet afmelden voor een les of meld je je vanaf een uur voor aanvang van de les begint af, geldt dit als een les die je hebt meegedaan en vervalt het recht op inhalen.
* Als je je vooraf op tijd hebt afgemeld, kun je de les bij afwezigheid inhalen binnen dezelfde week. Na deze week vervalt het recht op inhalen.
* In het geval van afwezigheid van de docent kun je de lessen (indien er geen vervanging is) in diezelfde maand inhalen.
* Aanmelden van een les kan iedere zondag voor diezelfde week. Eerder aanmelden is niet toegestaan en deze aanmelding wordt dan ook weer geannuleerd.

 Aanvang
*  De yogastudio en de zaal is een kwartier vóór aanvang van de les toegankelijk!  De deur sluit op aangegeven lestijden, dus zorg dan je op tijd bent.


Vakanties
*  Er is het hele jaar les met uitzondering van de schoolvakanties; dan is er een vakantierooster of op sommige en officiële feestdagen, helemaal geen les. De periode van vakanties en sluitingen worden tijdig doorgegeven en worden geblokkeerd in het Momo rooster.


Wijziging
* Mocht door een of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen worden verrekend of terugbetaald.
* Het opzeggingstermijn van een abonnement bij Eleyoga bedraagt 1 maand. Er dient voor het einde van de maand opgezegd te worden.

Corona Maatregelingen
* Er wordt anderhalve meter afstand gehouden in de zaal.
* Neem een eigen mat mee of neem een (hand)doek mee om de aanwezige mat en/of bolster te bedekken.
* Blokken na gebruik desinfecteren met de aanwezige desinfectiespray.
* Bij klachten thuisblijven.